Niti jedno važno pitanje neće biti pokrenuto na sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu, pa ni pitanje budućnosti Republike Srpske. Međutim, smatra istoričar Dragomir Anđelković, budućnost Srpske će apsolutno biti uvezana sa pitanjem Kosova ukoliko bi se u nekom trenutku došlo do statusnog rešavanja pitanja južne srpske pokrajine.

Dezinfekcija Beograd

Izvor