U SRBIJI je hrana znatno jeftinija u odnosu na prosek EU.

Dezinfekcija Beograd

Izvor