GRAD Beograd je na tenderu dobio izvođača za projektovanje i izgradnju Ulice Dragoslava Srejovića od Bogoslovije do Volgine. Pristigle su dve ponude, od kojih je povoljniju, u iznosu od 195 miliona dinara, dostavila grupa ponuđača koji predvodi javno preduzeće “Beograd put”.

Dezinfekcija Beograd

Izvor