Nova ministarka kulture Maja Gojković naložila je da se sa sajta trog ministarstva skinu saopštenja njenog prethodnika Vladana Vukosavljevića, u kojima je polemisao sa novinarima i kulturnim radnicima, objavio je Veran Matić na portalu Javniservis.

Dezinfekcija Beograd

Izvor