U Vlajkovićevoj ulici u Beogradu došlo je do još jednog bliskog susreta građana koji protestuju sa policijom.

https://m.facebook.com/tajludiludisvet/videos/1194510994222333/

Dezinfekcija Beograd

Izvor