Kordon policije u Nišu postavljen je na Bulevaru 12. februar i zaustavio je protestnu kolonu, koja je sela ispred njih i prvo zapevala “Bože pravde”, a potom uputila jasnu poruku policiji – “Spustite štitove.”

Dezinfekcija Beograd

Izvor