Želimo da postavimo pitanje kako je moguće da konstitutivni narod koji oduvek živi na ovim prostorima i Republika Srpska, čiji je status međunarodno potvrđen u Dejtonu 1995, nemaju pravo na samoopredeljenje, a jedna nacionalna manjina koja je naselila deo teritorije Srbije ima to pravo. Mislimo da je to pitanje koje i Srbija definitivno treba da postavi.

Dezinfekcija Beograd

Izvor