Harvard: Zagađenje vazduha povezano sa višom stopom smrti COVID-19

Izvor: Harvard T.H. Chan School of Public Health

Ljudi sa COVID-19 koji žive u američkim regionima sa visokim nivoom zagađenja vazduha verovatnije će umreti od ove bolesti nego ljudi koji žive u manje zagađenim oblastima, pokazalo je novo nacionalno istraživanje sa Harvard T.H. Chan School of Public Health. Studija, koja još nije recenzirana, objavljena je na pretprint serveru MedRkiv. To je prva studija koja proučava vezu između dugotrajne izloženosti zagađenju vazduha sitnim česticama (PM2.5) – uglavnom generiranom izgaranjem goriva iz automobila, rafinerija i elektrana – i rizika od smrti od COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama Studija je proučavala više od 3.000 okruga širom zemlje, upoređujući nivo zagađenja vazduha sitnim česticama sa brojem smrtnosti od koronavirusa za svako područje.

Prilagođavajući veličinu populacije, bolničke krevete, broj ispitanih na COVID-19, vremenske prilike i socioekonomske i promenljive ponašanja poput gojaznosti i pušenja, istraživači su otkrili da mali porast dugotrajne izloženosti PM2.5 dovodi do velikog porast smrtnosti od COVID-19 Studija je otkrila, na primer, da neko ko decenijama živi u okrugu sa visokim nivoom zagađenja sitnim česticama ima 8% * verovatnije da će umreti od COVID-19, nego neko ko živi u regionu koji ima samo jednu jedinicu (jedan mikrogram po kubičnom metru) manje takvog zagađenja.

Studija sugeriše da će okruzu s višim nivoom zagađenja „biti oni koje imaju veći broj hospitalizacija, veći broj smrtnih slučajeva i gdje bi se mnogi resursi trebali koncentrirati“, izjavila je viša autorka studije Francesca Dominici, profesor biostatistike Clarence James Gamble, Stanovništvo i nauka o podacima iz škole Harvard Chan, u članku Nev Iork Timesa od 7. aprila 2020. godine. Nova otkrića usklađuju se s poznatim vezama između izloženosti PM2.5 i većeg rizika od smrti od mnogih drugih kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja. Istraživači su napisali, „Rezultati studije naglašavaju važnost nastavka primene postojećih propisa o zagađenju vazduha u cilju zaštite zdravlja ljudi tokom i nakon krize COVID-19.“

Vodeći autori studije bili su Ksiao Vu, doktorska studentica i Rachel Netheri, docentica biostatistike. Ostali autori škole Harvard Chan bili su saradnik u istraživanju Benjamin Sabath i naučnica Danielle Braun.

Izvor

Preporučeno za vas