Kosovski premijer Avdulah Hoti zatražio je da se obustave radovi na putu Dečani – Plav koji se nalaze na zaštićenom području manastira Visoki Dečani.

Dezinfekcija Beograd

Izvor