KAKO će novac iz prestoničke kase biti utrošen u narednoj godini, od danas mogu da predlože Beograđani. Nacrt budžeta Grada za 2021. godinu, koji iznosi 1,65 milijardi evra, dostupan je na sajtu Grada. Građani će do 28. novembra na formularu moći da daju sugestije i primedbe, kako bi se došlo do konačnog plana za raspolaganje novcem.

Dezinfekcija Beograd

Izvor