Za razliku od jučerašnjih, protesti u Beogradu do sada teku mirno – većina demonstranata sedi i poziva na nenasilničko ponašanje i aplauzima pozdravlja one koji podržavaju ovaj vid protesta. Upravo su pljescima pozdravili i jednu porodicu koja je prolazila kroz masu, dok je čovek na svojim leđima nosio dete. Devojčica koja je hodala pored njega takođe je nosila transparent sa jasnom porukom: “Sedi”.

Dezinfekcija Beograd

Izvor