Član Predsedništva pokreta METLA 2020, Miloš Jovanović izjavio je da svako od članova pokreta zna kako je stekao svoju imovinu i da zbog toga neće imati problem da donese zakon o poreklu imovine.

Dezinfekcija Beograd

Izvor