Član predsedništva Pokreta Metla 2020 Miloš Jovanović rekao je da će taj pokret ukinuti mogućnost da se za korupciju izriču kazne manje od dve godine zatvora.

Dezinfekcija Beograd

Izvor