Član Predsedništva pokreta “Metla 2020” Miloš Jovanović izjavio je danas da će taj pokret insistirati da se za korupciju ne moće odrediti kazna manja od dve godine zatvora.

Dezinfekcija Beograd

Izvor