Prebacivanje snažne grupe kroz čitavu zemlju, iznenadni udar i potpuni poraz milionske vojske neprijatelja za manje od mesec dana! Bilo je to tačno pre 75. godina, 30. jula 1945. godine, kada je na Dalekom istoku formirana Glavna komanda sovjetskih trupa i samo nekoliko dana kasnije započela sovjetsku invaziju na Mandžuriju.

Dezinfekcija Beograd

Izvor