Nemačka fondacija Konrad Adenauer (KAS) analizira situaciju u Crnoj Gori nakon nedeljnih izbora i konstatuje da je postizborna kombinatorika takva da čini situaciju komplikovanom za formiranje nove crnogorske vlade.

Dezinfekcija Beograd

Izvor