Član Liberalno demokratske partije Đorđo Žujović kaže da LDP na izbore 21. juna izlazi uprkos, a ne zbog izbornih uslova.

Dezinfekcija Beograd

Izvor