Nastavljaju se pripreme za održavanje 77. Venecijanskog filmskog festivala u septembru, ali sa izmenama zbog pandemije kovida-19.

Dezinfekcija Beograd

Izvor