Ko će biti deo nove vlade Srbije, ko “ispada iz igre” a ko u nju ulazi, hoće li se deliti ministarstva, ko će biti premijer, a ko voditi Skupštinu Srbije….

Dezinfekcija Beograd

Izvor