Odlazeća crnogorska vlada izgleda pokušava da zada još jedan udarac Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima u Crnoj Gori, pre nego što repovi režima Mila Đukanovića napuste izvršne institucije u toj zemlji. Gradska uprava Podgorice, uz saglasnost odlazeće vlade, naime, planira da 2.000 kvadratnih metara građevinskog zemljišta tik uz Crkvu Svetog Đorđa u Podgorici preda na upravu Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.

Dezinfekcija Beograd

Izvor