Pripadnici policije drže kontrolu nad situacijom na nekoliko punktova u užem centru Beograda, na širem prostoru oko Skupštine Srbije, kod Terazijskog tunela, kod Londona i na početku Bučlevara kralja Aleksandra, nakon štgo su “živom masom” potisnuli demonstrante sa prostora ispred Skupštine, postavili kordone i postavili oklopna kola preko saobraćajnica u tim delovima grada.

Dezinfekcija Beograd

Izvor