Helena Topalović, naslednica Milana Topalovića Topalka, svaku priliku koristi da optutuje i uživa u luksuznim hotelima.

Dezinfekcija Beograd

Izvor