Edis Fetić progovorio je o pomirenju sa suprugom Zilhom, koju je u “Zadruzi 3” javno varao sa Draganom Mitar.

Dezinfekcija Beograd

Izvor