Objava Nacionalnog koordinaciongo tela da Crna Gora otvara granice za građane Ruske Federacije u praksi neće proizvesti nikakvo realno dejstvo, izuzev što će probuditi lažne nade turističkim preduzećima i građanima koji na primorju žive od turizma, smatra analitičar Igor Damjanović.

Dezinfekcija Beograd

Izvor