STARA planina sa svojim vrhovima, dubodolinama, rekama , kanjonima i usecima jeste lepa, ali može da bude i izuzetno opasna.

Dezinfekcija Beograd

Izvor