PODRŠKU Srpskoj pravoslavnoj crkvi dalo je stotine hiljada učesnika u litijama, ali i pored toga nije postignut dogovor o statusu i položaju Crkve u Crnoj Gori, što je, očigledno, priprema za otimanje pravoslavnih svetinja i njihove imovine.

Dezinfekcija Beograd

Izvor