VERNI narod i monaštvo na Kosovu za srpske svetinje se bori istinom i molitvom susrećući se sa Bogom i jedno sa drugima.

Dezinfekcija Beograd

Izvor