Pandemija koronavirusa primorala je Nemačku da radikalno izmeni prioritete svog predsedavanja Evropskoj uniji u ključnom periodu za oporavak od nezapamćene krize i da taj oporavak uskladi sa dugoročnim ciljevima Unije.

Dezinfekcija Beograd

Izvor