Napuštanje poslaničkih klubova, stranački transferi, sukobi sa liderima, karakteristika su srpske političke scene od obnove višestranačja. Liderske tendencije u većini stranaka povod su za stalno disciplinovanje “neposlušnih” kadrova, a nakon razmirica, obično sledi “krađa” mandata. Ipak, čini se da smo nakon ovih izbora dobili “rekordera”. Skupština nije ni konstituisana, a jedan poslanički klub počeo je da se raspada.

Dezinfekcija Beograd

Izvor