Sve više je pretplatnika SBB-a koji se žale na nefer ponašanje ovog operatera usled ubrzane želje da što manje pretplatnika sa kraja svojih ugovorenih obaveza predju u suprotni tabor Supernove.

Jedan takav primer je i slučaj porodice Petrović iz Kragujevca.

Naime oni su 24.07. 2020. primili promotivni poziv radnika SBB-a u kome im je isti radnik predstavio da će uz(kasnije će se ispostaviti nepotrebnu) raniju obnovu ugovora a zarad zamene modema za internet, dobiti odmah povećanje trenutne brzine intetneta, dodatnu fiksnu liniju, medjutim po realizaciji zamene modema ispalo je da su od svega obećanog dobili samo novi modem (i paket pink programa), koji bi trebalo da je kao oprema dostupna za zamenu posle određenog roka (u ovom slučaju i više od 5 godina korišćenja) ili kvara na istoj.

Usledili su neuspešni pokušaji da dobiju odgovor i reakciju nadležnih iz SBB a na ovo što liči na obmanu samo zarad obnove obaveze i odgovori na reklamacije koji su kao po automatizmu skoro pa identični, uz pokušaj da im se ovaj nepotebni anex kojim su samo zarad zamene modema predstavi kroz laž da kao korisnici starog paketa silver(koji ne koriste od novembra 2018.) ne bi imali pravo na povećanje brzine kad SBB dovrši digitalizaciju u Kragujevcu.

Primer odgovora koji su dobili putem maila u kome se iznosi tvrdnja da su korisnici starog paketa u kom ne bi imali povećanje brzine iako su korisnici novog EON paketa od novembra 2018. godine.

Razočerenje je još veće jer im se uporno kao objašnjenje daje odgovor da je zbog pandemije usporen proces digitalizacije ali da će po završetku njima biti povećana brzina interneta, stim što se prenebagava činjenica da im obećanje zbog kog su potpisali ugovor nije dato pre početka pandemije već krajem jula, i da su oni koji su nudili trebali da znaju da to trenutno nije moguće.

Pošto niko od nadležnih u SBB-u nije našao za shodno da ispita o čemu se radi, i ukoliko je došlo do obećanja koja nije u mogućnosti ispuniti, uputi bar izvinjenje i poništi ovakav anex ugovora koji je nastao obmanom, porodica Petrović najavljuje i korake u zaštiti svojih prava pred drugim organima.

Kao dokaz pominje se i snimak razgovora sa operaterom SBB-a koji obećava trenutno povećanje brzine i dodatne pogodnosti.

Tags: