Nakon što je Maja Marinković prošla na poligrafu, te su odgovori koje je davala vezane za njenu vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem bili istiniti, on je osetio potrebu da da svoj komentar na celu situaciju.

Dezinfekcija Beograd

Izvor