Tim za zaštitu srpske i hrišćanske duhovne baštine na prostorima na kojima živi ili je živeo srpski narod, mogao bi da bude pravi korak, ali samo ukoliko se efiksano objedine, osmisle i usmere ukupna pregnuća svih u odbrani višestruko ugroženog srpskog kulturnog i duhovnog identiteta. Tamne senke su nad srpskom baštinom, nužna je samoodbrana.

Dezinfekcija Beograd

Izvor