Trst je jedinstven grad u Italiji. Sa jedne strane možete videti tri pejzaža: more, planine i šume, i sve to za nekoliko minuta vožnje, a sa druge strane spoj nekoliko stilova i kultura.

Dezinfekcija Beograd

Izvor