Proces ujedinjenja u veliku Demokratsku stranku započet u maju prošle godine i dalje nije okončan, a sudeći prema izjavama koje poslednjih dana daju glavni akteri, teško i da će biti u skorije vreme.

Dezinfekcija Beograd

Izvor