Čelična ledi naše muzike čija je životna parola ( i naredba članovima ansambla) glasila „Glavu gore, osmeh!“, dirigentkinja Darinka Matić Marović napustila je svet koji je zadužila muzikom, vedrinom i neponovivom energijom.

Dezinfekcija Beograd

Izvor